• image01
   
 • image01
   
 • image01
   
 • image02
   
 • image02
   
 • image02
   
 • image02
   
 • image02
   
 • image02
   
 

Покрив

Има няколко варианта за изпълнението на покрива в зависимост от това дали вашата къша е едноетажна или двуетажна.
Ние предлагаме при двуетажните къщи над носещата дървена конструкция от дървени греди:
1. дъсчена обшивка
2. хидроизолация от воалит или друга на битумна основа
3. покривно покритие от профилирани ламарини или керемиди
На дървените греди от долната страна се прави втора дъсчена обшивка.Между нея и горната обшивка се полага топлоизолацията от минерална вата.
Топлоизолацията при варианта с един етаж се монтира върху дъсчената обшивка на гредореда.