Норива - приказките от дърво

Реализирани проекти

Текущи проекти

За нас

ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ДОМ ПО-ФУНКЦИОНАЛЕН И ПО-КРАСИВ!

От нас вие ще получите съвършените проекти за екологично здрави дървени къщи и помощ за реализирането на вашата идея;За красив и уютен дом от масивно дърво – ВАШИЯ ДОМ – само за девет месеца. Нашите специалисти ще ви помогнат да подберете най-удачния проект от каталога ни или ще разработят индивидуални архитектурни решения съобразно вашите желания. В работата си се ръководим от следните основни принципи: Клиента преди всичко и постоянна иновация; използване на екологично чисти и здрави масивни кръгли трупи; гаранция за качеството на работата и комплектуващите;опитът на нашите добри специалисти в страната и в чужбина;висококачествени технологични продукти за защита и консервация на дървото;оптимална цена до изпълнение на всички ангажименти по договор.

Нашата фирма ще изготви, окомплектова и достави всички необходими материали и компоненти на строителната ви плошадка. В процеса на строителството вие можете редовно да проверявяте и поетапно да приемате извършените строителни работи

Галерия

Технология

В технологичен и организационен план процеса на изграждане на къщи от масивни оцилиндровани трупи се разделя на три основни етапа:

Изготвяне и съгласуване на Идейния проект с Възложителя— / собственика / при подписан договор.

Това е най-важният етап- Идейният проект -И П – от него зависи функционалността и красивият дизайн на къщата, поради което той се изпълнява в тясна връзка със Възложителя. След одобрението на ИП

Изпълняваме Работният проеект/ РП / във всичките му части.

Необходимо е технологично време от два до три месеца от финансовото стартиране на поръчката за изработване и доставяне на елементите по конструкцията – оцилиндрованите трупи.

 Изграждане на конструкцията и покрива с керемиди или друг вид покривни елементи и монтаж на водосточната система..

При готов фундамент този процес се изпълнява от 20 до 45 дни съгласно одобреният ппроект.

Довършителни работи.

През този етап се изпълнява цялостно шлифоване и импрегниране на дървесината; Монтаж на ЕЛ и В и К инсталации; цялостно боядисване със защитни покрития на къщата от вън и вътре с цвят по избор на Клиента; Монтаж на дървена дограма – врати и ппрозорци – стъклопакет; Монтаж на обшивки и подови покрития- т.е. изпълнение на ппроцессите  „ До Ключ „.